• کتاب مدار منطقی موریس مانو
 • نویسنده: موریس مانو
  متولد سال ۱۹۳۷ در نیویورک، استاد کرسی مهندسی در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر اِم آی تی است. وی همچنین یکی از محققین اصلی آزمایشگاه تحقیقات الکترونیک ام آی تی به شمار می رود.
 • مترجم: دکتر قدرت الله سپیدنام
 • سال و نوبت انتشار: چاپ 4 و 5ام
 • حجم فایل: 22Mb (دانلود رایگان)
 • قیمت: 6,000 تومان
 • سیگنالها و سیستم ها -اپنهایم
 • نویسنده: آلن اپنهایم
  متولد سال ۱۹۳۷ در نیویورک، استاد کرسی مهندسی در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر اِم آی تی است. وی همچنین یکی از محققین اصلی آزمایشگاه تحقیقات الکترونیک ام آی تی به شمار می رود.
 • مترجم: مهندس محمود دیانی
 • سال و نوبت انتشار: 1399 / 27
 • حجم فایل: 22Mb (دانلود رایگان)
 • قیمت: 99,000 تومان
 • میکروالکترونیک-رضوی
 • نویسنده: دکتر بهزاد رضوی
  بهزاد رضوی استاد دانشگاه ایرانی-آمریکایی مهندسی برق دانشگاه UCLE می باشد او نویسنده کتاب های مرجعی در زمینهٔ میکروالکترونیک مدارات RF است که در بسیاری از دانشگاه های جهان تدریس می شوند. وی همچنین مدیر آزمایشگاه مدارهای مخابراتی دانشگاه یو سی ال ای می باشد
 • مترجمان: مهندس محمود دیانی ، مهندس محمد حسین زارع
 • سال و نوبت انتشار: 1399 / سوم
 • حجم فایل: 22Mb (دانلود رایگان)
 • قیمت: 149,000 تومان